24 Views

Pojazdy specjalistyczne – Kowary

Pojazd do zadań specjalnych, czyli taki pojazd samochodowy lub przyczepa, który przeznaczony jest do wykonywania specjalnej funkcji. Zadania jakie taki pojazd ma wypełnić powodują konieczność specjalistycznego dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

Pojazdy specjalistyczne często możemy spotkać w strażackich remizach. Takimi pojazdami będą chociażby strażackie wozy gaśnicze, pojazdy specjalistyczne z drabinami, czy też rzadziej spotykane pojazdy specjalistyczne używane na wypadek skażeń biologicznych i chemicznych.

Pojazdy specjalistyczne są także częstym widokiem w armii. Pojazdy gąsienicowe, amfibie, czy pojazdy opancerzone również możemy zaliczyć do tej kategorii.

Ale także w środowisku cywilnym mamy często do czynienia z pojazdami specjalistycznymi. Na przykład w okresie zimowym, na górskich stokach częstym widokiem jest ratrak i pług śnieżny.

W zasadzie każdej dziedzinie działalności człowieka, w której wykorzystywane są pojazdy mechaniczne możemy spotkać się z pojazdami specjalistycznymi.

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top